Systemische lupus erythematosus (SLE)

2 cursusmaterialendr. I.E.M. Bultinkendr. M.W.P. Tsang-A-Sjoe

Deze Farmacotherapie-Online publicatie gaat in op de nieuwste behandelingsmogelijkheden voor systemische lupus erythematosus (SLE).

Cursusmaterialen

Log in om de cursusmaterialen aan te vragen.

Samenvatting

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een chronische auto-immuunziekte waarbij meerdere orgaansystemen betrokken zijn. Hoewel de overleving van SLE-patiënten is verbeterd, is de ziektelast hoog en is het voorkomen van exacerbaties en orgaanschade een grote uitdaging, evenals het tijdig opsporen en behandelen van comorbiditeiten.

In deze geactualiseerde Farmacotherapie-Online publicatie bespreken reumatologen dr. Irene Bultink en dr. Michel Tsang-A-Sjoe het ziektebeeld SLE en de therapeutische mogelijkheden. De nadruk ligt op de nieuwste behandelingsmogelijkheden. Daarbij dienen recente Nederlandse en Europese richtlijnen als leidraad. De publicatie sluit af met nieuwe, relevante casuïstiek.

Deze publicatie is een actualisatie van het artikel ‘Systemische lupus erythematosus (SLE)’ door Dr. I.E.M. Bultink, reumatoloog en Prof.dr. R.F. van Vollenhoven.

Leerdoelen

U bent op de hoogte van de nieuwste EULAR/ACR classificatiecriteria voor SLE
U weet welke behandelmogelijkheden u in kunt zetten bij uw patiënten met SLE
U kent de treat-to-target aanpak en weet hoe u deze kunt vormgeven
U bent op de hoogte van nieuwe definities voor remissie en lage ziekteactiviteit bij SLE

Onderwerpen

Mede mogelijk gemaakt door:

Deel de publicatie