Polyneuropathie bij multipel myeloom

2 cursusmaterialendrs. R. Wester, dr. P.W. Wirtzendr. M. Niesters

In deze videospecial op Farmacotherapie-Online wordt de bijwerking polyneuropathie bij de behandeling van multipel myeloom besproken.

Cursusmaterialen

Log in om de cursusmaterialen aan te vragen.

Samenvatting

Door de introductie van diverse nieuwe geneesmiddelen heeft de behandeling van multipel myeloom de afgelopen twintig jaar een enorme vlucht genomen. De prognose van patiënten is hierdoor flink verbeterd. Een aantal van deze nieuwe middelen gaan gepaard met de bijwerking polyneuropathie, oftewel chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN).

Deze Farmacotherapie-Online videospecial gaat in op de diagnostiek en behandeling van polyneuropathie bij multipel myeloom. Internist-hematoloog Ruth Wester belicht het ziektebeeld multipel myeloom en gaat uitgebreid in op het ontstaan van polyneuropathie bij de behandeling en hoe met deze bijwerking om te gaan. Neuroloog Paul Wirtz legt uit wat een polyneuropathie precies is en hoe dit gediagnosticeerd kan worden. Tenslotte gaat anesthesioloog-pijnspecialist Marieke Niesters in op de behandeling van neuropathische pijn op de pijnpoli. De videospecial sluit af met interessante casuïstiek.

Deze videospecial is een actualisatie van de videospecial Perifere neuropathie bij multipel myeloom door dr. J.L.M. Jongen, neuroloog en dr. M.C. Minnema, internist-hematoloog

NLD-171-0124-80001/Feb2024

Leerdoelen

U kent de middelen die u geeft aan uw patiënt en weet wanneer u alert moet zijn op het ontwikkelen van een polyneuropathie
U weet hoe u een polyneuropathie moet diagnosticeren en graderen
U bent op de hoogte van mogelijke aanpassingen in de behandeling bij de ontwikkeling van een polyneuropathie
U bent in staat om tijdig door te verwijzen naar een neuroloog of pijnspecialist

Onderwerpen

Mede mogelijk gemaakt door:

Deel de videospecial
Chatbot
Hallo, hoe kunnen we u helpen?
Cursusmaterialen