Parenterale voeding in de thuissituatie

prof. dr. G. Dijkstraendr. M.J.M. Serlie

Deze Farmacotherapie-Online publicatie behandelt de pathofysiologie, diagnostiek en begeleiding van volwassen patiënten die in de thuissituatie totale parenterale voeding (TPV) krijgen.

Samenvatting

Als een patiënt niet in staat is enteraal voldoende macronutriënten, micronutriënten en vocht op te nemen, kan hij of zij in aanmerking komen voor gedeeltelijk of volledig parenterale voeding. Hoewel chronisch darmfalen zeldzaam is, groeit de groep patiënten die afhankelijk is van totale parenterale voeding (TPV) gestaag.

Thuisbehandeling met TPV is al meer dan drie decennia lang de belangrijkste behandeling voor patiënten met chronisch darmfalen. Vroeger lag men hiervoor langdurig in het ziekenhuis. Tegenwoordig wordt deze zorg veel sneller naar de thuissituatie verplaatst. Hoewel tweede en derdelijns zorgverleners de primaire behandelaar blijven, heeft de begeleiding van patiënten die TPV krijgen een multidisciplinair karakter. Hierbij is een goede samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn essentieel.

Dit artikel gaat uitgebreid in op de pathofysiologie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten die in de thuissituatie TPV krijgen.

Onderwerpen

Reviewer

Deel de publicatie