Overactieve blaassyndroom bij ouderen

drs. L.C. Gerbrandy-Schreuders

Deze Farmacotherapie-Online publicatie gaat in op het stellen van de correcte diagnose en het juist behandelen van ouderen met overactieve blaassyndroom (OAB).

Samenvatting

Overactieve blaassyndroom (OAB) is een benigne, veelvoorkomende conditie die mensen van alle leeftijden kan treffen. Er is echter sprake van een duidelijke stijging in prevalentie bij het toenemen van de leeftijd. OAB heeft een forse impact op ieder aspect van het dagelijks leven. Deze impact is bij oudere patiënten meer uitgesproken, omdat zij vaker kampen met meerdere medische condities en omdat behandelingen in deze patiëntengroep soms beperkter mogelijk zijn. Bij oudere patiënten is het daarom van groot belang een uitgekiende balans in de behandeling na te streven met zowel een maximale effectiviteit van de therapie als minimale problemen met veiligheid en verdraagbaarheid ervan.

In deze publicatie wordt daarom onder andere ingegaan op het stellen van de correcte diagnose en het juist behandelen van ouderen met OAB. Alle mogelijke behandelopties komen hierbij aan bod, zoals medicatie, leefstijlaanpassingen en gespecialiseerde bekkenfysiotherapie met of zonder blaastraining. Er wordt hierbij ook ingegaan op het belang rekening te houden met de mogelijke negatieve effecten van het voorschrijven van anticholinerge medicijnen. De publicatie wordt afgesloten met praktische casuïstiek.

Onderwerpen

Deel de publicatie