MS en cognitie

Deze Farmacotherapie-Online videospecial belicht cognitieve problemen bij patiënten met multiple sclerose (MS) vanuit verschillende invalshoeken.

Samenvatting

Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte met een grillig, niet te voorspellen verloop. MS beïnvloedt het leven in al zijn aspecten: lichamelijk, psychisch en sociaal. Veel mensen met MS ervaren problemen met het cognitief functioneren. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het kortetermijngeheugen en het doen van dubbeltaken. Dit kan door MS komen, maar dit hoeft niet. Cognitieve problemen gaan namelijk vaak samen met vermoeidheid, depressie en/of angst. Bij de behandeling van MS-patiënten met cognitieve problemen zijn meerdere specialismen betrokken zoals de neuroloog, neuropsycholoog en MS-verpleegkundige.

Deze Farmacotherapie-Online-Special start met een inleiding door Leo Visser. Hij geeft uitleg over cognitieproblemen bij MS. Vervolgens komen in de interviews verschillende specialisten aan het woord die betrokken zijn bij de behandeling van MS-patiënten met cognitieve problemen. De verschillende rollen die de specialisten invullen, de behandelingen die zij uitvoeren en het belang van een goede samenwerking worden voor het voetlicht gebracht.

Ook worden twee casus gepresenteerd, die door de specialist vanuit zijn/haar invalshoek worden besproken. De Farmacotherapie-Online-Special eindigt met een conclusie, gepresenteerd door Leo Visser.

Deel de videospecial