Medicamenteuze behandeling van diabetische retinopathie

drs. J.H.J. Klaver

Deze Farmacotherapie-Online publicatie beschrijft de verschillende behandelmogelijkheden van diabetische retinopathie voor de oogarts.

Samenvatting

Diabetische retinopathie (DR), het gevolg van aantasting van de netvliesvaten bij diabetes mellitus (DM), is de meest voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid op de werkzame leeftijd (20-65 jaar) in ontwikkelde landen. Ook wereldwijd is het een belangrijke oorzaak van te voorkomen blindheid. Ondanks verbeterde screening in de eerste lijn komt het regelmatig voor dat patiënten pas in verder gevorderde stadia van deze aandoening bij de oogarts belanden.

Naast goede controle van glykemie (bloedglucosewaarde), bloeddruk en dislipidemie is coagulatie met een thermische laser van aangedane retinadelen de basis van de behandeling van visusbedreigende retinopathie.

De laatste jaren zijn er voor de oogarts verschillende medicamenteuze behandelopties bijgekomen. De belangrijkste zijn intravitreale (toediening in corpus vitreum) middelen tegen de vasculaire endotheliaalcelgroeifactor (anti-VEGF’s) en eveneens intravitreaal toe te passen corticosteroïden. Met name het voordien moeilijk te behandelen diabetisch maculaoedeem (DME) heeft hiermee een duidelijk betere prognose gekregen.

Deel de publicatie