Maculadegeneratie

drs. T.O.A.R. Missotten

Deze Farmacotherapie-Online publicatie geeft een breed overzicht over het ziektebeeld leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Samenvatting

Maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van ernstig en onomkeerbaar zichtverlies in Nederland. Aangezien leeftijd de voornaamste risicofactor is, moet bedacht worden dat demografische veroudering van de bevolking zal resulteren in een dramatische toename van de ziekte. Per 2013 zou dat betekenen dat minstens 100.000 personen eindstadium AMD hebben.

Deel de publicatie