Idiopathische pulmonale fibrose

dr. M.S. Wijsenbeek-Lourensenprof. dr. J.C. Grutters

In deze Farmacotherapie-Online publicatie worden de diagnostiek en behandeling van idiopathische pulmonale fibrose behandeld.

Samenvatting

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is de meest voorkomende idiopathische interstitiële pneumonie en wordt gekenmerkt door fibrose van het longparenchym. Door het progressieve beloop van IPF is tijdige en juiste diagnostiek cruciaal. De diagnostiek en behandeling zijn doorgaans complex en dienen daarom door een multidisciplinair team te worden verricht. In deze publicatie wordt onder meer stilgestaan bij de nieuwste ontwikkelingen en wordt uitdagende casuïstiek besproken.

“IPF is een ‘hot topic’. Sinds kort is het namelijk mogelijk de achteruitgang van het ziekteproces bij deze bedreigende aandoening af te remmen met een nieuwe groep van medicijnen: de zogenaamde fibroseremmers. Het belang van vroege herkenning en de juiste diagnose, gesteld in of in overleg met een expertisecentrum, is daarmee groter dan ooit. Met deze bijdrage in Farmacotherapie Online hopen wij de longartsen en longartsen i.o. in Nederland een handige en aantrekkelijke update te geven over de huidige stand van zaken betreffende diagnostiek en behandeling van IPF. Wij wensen u veel leesplezier.”
Prof. dr. Jan Grutters

“Dit artikel heb ik met groot genoegen gelezen. De auteurs zijn twee deskundigen op het gebied van IPF die de nieuwe behandelingsmogelijkheden van IPF goed in balans beschrijven. De casuïstiek biedt de longarts bruikbare informatie voor de dagelijkse praktijk.”
Prof. dr. Richard Dekhuijzen

Onderwerpen

Deel de publicatie