Gemetastaseerd niercelcarcinoom

drs. B.B.M. Suelmann

Deze Farmacotherapie-Online publicatie brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Samenvatting

De behandeling van het gevorderd en gemetastaseerd niercelcarcinoom (renal cell carcinoma ofwel RCC) heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen meegemaakt, waarbij vooral de introductie van doelgerichte behandeling (targeted therapy) en immuuntherapie hebben geleid tot een sterke stijging van de progressievrije en algehele overleving van patiënten met gemetastaseerd RCC (mRCC).

Dit artikel gaat in op deze nieuwe ontwikkelingen van zowel de diagnostiek als de behandeling van het (gevorderd en gemetastaseerd) heldercellig niercelcarcinoom. U krijgt als behandelaar handvatten bij de inzet van de verschillende therapieën bij uw patiënten met RCC, op basis van de IMDC-criteria. Het artikel eindigt met uitgebreide casuïstiek waarmee u uw opgedane kennis in de praktijk kunt brengen.

Onderwerpen

Deel de publicatie