Evaluatie van behandelresultaat in de neuro-oncologie

prof. dr. M.J. van den Bent

In deze Farmacotherapie-Online videospecial wordt de evaluatie van het behandelresultaat van gliomen onder de loep genomen.

Samenvatting

Radiotherapie zal in een aantal gevallen door chemotherapie worden gevolgd en de resultaten van beide behandelingen (of van de combinatie) kunnen met MRI worden gemeten. Maar ook als er een stabiele situatie is ontstaan en de patiënt ontvangt geen behandeling meer, zal de tumorgrootte met behulp van. MRI geëvalueerd worden. Veranderingen van het radiologische beeld kunnen duiden op therapieresponse of op tumorprogressie. Bekende valkuilen zijn de ‘pseudoresponse’ en ‘pseudoprogressie’. Deze moeilijk herkenbare fenomenen worden hier besproken. Daarna wordt uitgebreid aandacht besteed aan de RANO-criteria, de criteria volgens welke de verschillende responsetypen zijn gedefinieerd zullen geïllustreerd worden aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Deel de videospecial