Eerstelijnsbehandeling van NSCLC met immuuntherapie

dr. R. Cornelissenendr. J.H. von der Thüsen

Deze Farmacotherapie-Online videospecial gaat in op de diagnostiek en eerstelijnsbehandelopties met immuuntherapie voor het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Samenvatting

Deze Farmacotherapie-Online Special gaat in op de diagnostiek en eerstelijnsbehandelopties met immuuntherapie voor het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Dr. Jan von der Thüsen, thoraxpatholoog in het Erasmus MC in Rotterdam, belicht de veranderde rol van de patholoog bij de diagnostiek van NSCLC. Hij bespreekt daarbij het belang van het bepalen van de expressie van de nu belangrijkste biomarker (PD-L1), het gebruik van verschillende platforms en antilichamen, en enkele valkuilen waar de patholoog op bedacht moet zijn. Dr. Robin Cornelissen, longarts, eveneens verbonden aan het Erasmus MC, gaat in op de studieresultaten met pembrolizumab – de huidige standaard eerstelijnsbehandeling van NSCLC. Ook bespreekt hij de combinatiebehandeling van immuuntherapie met chemotherapie en de rol van PD-L1-expressie bij het maken van een therapiekeuze. Tevens geven beide sprekers een korte uitleg van de kankerimmuniteitscyclus en het werkingsmechanisme van immuuntherapie.

Deel de videospecial