Doelmatige behandeling van reumatoïde artritis

dr. M.R. Kok

In deze Farmacotherapie-Online publicatie wordt ingegaan op de medicamenteuze behandelopties voor reumatoïde artritis (RA).

Samenvatting

Reumatoïde artritis is het prototype van de frequentst voorkomende systemische auto-immuunziekte, maar is in de huisartsenpraktijk toch een relatief zeldzame diagnose. Net als bij veel andere chronische ziekten leidt vroegdiagnostiek gevolgd door tijdige behandeling tot de beste uitkomst. Huisartsen dienen daarom vooral te letten op alarmverschijnselen die wijzen op gewrichtsontstekingen en bij een vermoeden van artritis door te verwijzen naar de reumatoloog. Van de laatste wordt verwacht dat deze zorg draagt voor optimale toegankelijkheid voor patiënten met verdenking op artritis. Deze transmurale afstemming tussen eerste en tweedelijn is vastgelegd in de landelijke CBO/NVR-richtlijn Diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis (2009). Recent is daar de richtlijn Diagnostiek van reumatoïde artritis aan toegevoegd (2016).

De medicamenteuze behandelopties van RA zijn gedurende de laatste decennia sterk verbeterd. De vier belangrijkste pijlers van de moderne RA-behandeling zijn vroege interventie, combinatietherapie, monitoringstrategieën en biologicals. Deze Farmacotherapie-Online publicatie bespreekt uitgebreid de behandeling van RA en welke factoren bijdragen aan het bereiken van de behandeldoelen. Aandachtspunten zijn onder andere medicatiekeuze, precision- en personalized medicine, shared decision making en therapietrouw. Ook kosteneffectiviteit en arbeidsparticipatie van de patiënt komt aan bod.

Deel de publicatie