CDK4/6-remming bij mammacarcinoom

drs. R.J. van Alphen

Deze publicatie op Farmacotherapie-Online geeft een overzicht over CDK4/6-remming voor behandeling van het HR+/HER2- mammacarcinoom.

Samenvatting

De meest voorkomende vorm van borstkanker is het HR+/HER2- mammacarcinoom. Een van de belangrijkste kenmerken van kanker is disregulatie van de celcyclus. Bij de regulatie van de celcyclus spelen cycline-afhankelijke kinases (Cyclin Dependent Kinases, CDK’s) een grote rol. Inmiddels zijn in Europa drie CDK4/6-remmers – palbociclib, ribociclib en abemaciclib – geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerd HR+/HER2- mammacarcinoom in verschillende lijnen.

In dit overzichtsartikel over CDK4/6-remming bij mammacarcinoom worden de ontwikkeling en het werkingsmechanisme van de CDK4/6-remmers besproken, wordt ingegaan op de klinische resultaten van de drie verschillende CDK4/6-remmers en komen de bijwerkingen en het monitoren van de behandeling aan de orde. Afgesloten wordt met praktische casuïstiek.

Onderwerpen

Deel de publicatie