Behandeling van Chronische Myeloïde Leukemie

dr. P.E. Westerweel

Deze Farmacotherapie-Online publicatie bespreekt de diagnostiek, behandeling en monitoring van Chronische Myeloïde Leukemie (CML).

Samenvatting

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een hematologische maligniteit die ontstaat op basis van een translocatie van chromosoom 9 en 22, resulterend in de vorming van het t(9;22)-Philadelphia (Ph)-chromosoom. Een goed begrip van de pathofysiologie van CML heeft geleid tot de ontwikkeling van een doelgerichte therapie met TKI’s. Dit heeft de afgelopen vijftien jaar een revolutie teweeg gebracht in de behandeling van CML. De meerderheid van de patiënten heeft inmiddels een goede levensverwachting.

In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op de diagnostiek van CML, de behandeling en de behandeldoelen worden uitgebreid besproken, maar ook het grote belang van strikte monitoring van de respons en een adequate, tijdige bijstelling van de behandeling. Tevens gaat de auteur in op de vragen wat u moet doen wanneer een patiënt faalt op therapie, wat de oorzaken kunnen zijn van het falen en welke behandelopties er zijn in tweede en derde lijn. Daarnaast bespreekt de auteur de laatste ontwikkelingen waarbij de mogelijkheid van een treatment-free remission uitgebreid aandacht krijgt. Dit thema komt ook weer terug in de casuïstiek.

Onderwerpen

Deel de publicatie