Beeldvormende technieken voor radiotherapie van gliomen

dr. F.J. Lagerwaard

Deze Farmacotherapie-Online videospecial behandelt het klinische gebruik van beeldvormende technieken ten behoeve van de radiotherapeutische behandeling van maligne gliomen.

Samenvatting

Veel patiënten bij wie het onderzoek van het verwijderde tumorweefsel heeft uitgewezen dat ze aan een glioom lijden, zullen voor radiotherapie in aanmerking gekomen. De radiotherapeut kijkt met een andere blik naar de MRI, dan de neurochirurg of de neuroloog.

De lokalisatie, uitbreiding en vorm van de tumor zullen bepalend zijn voor het bestralingsveld. In deze publicatie komen diverse begrippen aan de orde die door de radiotherapeut worden gehanteerd: Gross Tumor Volume, Clinical Target Volume, Planning Target Volume, Treated Volume en Irradiated Volume. Deze begrippen illustreren de basisprincipes van de bestralingsbehandeling, waarbij steeds centraal staat dat de tumor de maximale dosis krijgt en het omringende hersenweefsel zoveel mogelijk wordt gespaard. Laaggradige gliomen en hooggradige gliomen worden separaat behandeld, omdat deze tumortypen een verschillende radiotherapeutische benadering behoeven. Als laatste zal kort zal worden ingegaan op metabole beeldvorming met Positron Emissie Tomografie.

Deel de videospecial