Polyneuropathie bij multipel myeloom

In deze videospecial op Farmacotherapie-Online wordt de bijwerking polyneuropathie bij de behandeling van multipel myeloom besproken.